Certifikati Savox d.o.o. Milići

ISO – Savox ima sertifikovan Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001: 2008) i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001: 2004), koji potvrđuju visok nivo svesti sa apekta kvaliteta proizvoda/pružene usluge i sa aspekta ekologije.

CE – Kompanija posebnu pažnju pridaje istaživačko-razvojnoj funkciji, sa glavnim ciljem unapređenja performansi i tehničkih karakteristika proizvodnog asortimana, naročito na polju protivpožarnosti, akustike, protivprovalnosti, mehaničkih karakteristika, različitih klimatskih uslova i drugih aspekata koji su zahtevani za sticanje CE oznake.

Savox  je nosilac brojnih nacionalnih i internacionalnih izveštaja o ispitivanju i sertifikata koji dokazuju odlične performanse, sigurnost i kvalitet proizvodnog asortimana. Pomenuti tehnički atesti su izdati od strane prestižnih insituta i akreditovanih laboratorija, među kojima su: IFT Rosenheim,  Euroinspekt drvokontrola, CSTB, Jugoinspekt i drugi.

jugoinspekt rosenheim sgs                   euroinspekt