Verona

Layout: 
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Facade: 
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX

Duplex.