Paula

Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Le plan: 
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Façade: 
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX

Pb = 61m²