Macrina

Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Osnova i prikaz: 
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Fasada: 
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX