Samira

Prefabricerade hus Samira
Prefabricerade hus Samira
Prefabricerade hus Samira
Prefabricerade hus Samira
Prefabricerade hus Samira
Osnova i prikaz: 
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Fasada: 
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX