Caria

Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Planløsning: 
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Fasade: 
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX