Pellets

Pelet proizvodnja
Pelet proizvodnja
Pelet
Pelet
Pelet-Montazne kuce
SAVOX logo, montazne kuce, pelet

Pellets produseres av høykvalitets tørr sagflis fra lokale ressurser og skoger i Bosnia-Hercegovina. Produksjonen av pellets på den måten bidrar til konstant stabilitet av prisen. Når sagflisen presses omvandles den til biobrennsel som gir en ren og effektiv varmeenergi ved forbrenning. 

Energikilde med høy brennverdi

Pellets har høy brennverdi, men det er også billig miljøbrennsel som er laget under kompresasjon av treflis og treavfall uten noen tillegg. På grunn av den sylindriske formen og den høye kvaliteten, etter forbrenningen er det kun 1% aske igjen. Den oppfyller alle miljøkrav. Den er lett å transportere og lett å bruke.

Lønnsomhet

Pellets som brennsel er en av verdens viktigste, billigste, bærekraftige og fornybare brennsel. I Savox har vi skapt den beste pellets til overkommelig pris og med minimal miljøpåvirkning. Våre rutiner er effektive og imponerende. 

Effektivitet

Trepellets er en bærekraftig ressurs og den krever minimalt med bearbeiding før bruk. Pellets lages av naturlige materialer og lages av gjennbruksmateriale noe som minsker miljøpåvirkningen.

Praktisk

Oppvarmingen med pellets minsker administrative kostnader, transportkostander og lagringskostander.

Bra for naturen

Oppvarming med pellets utslipper samme mengde CO2 som det treet bruker under oppvekst. Energiverdien av pellets er 18 MJ / kg ( 4.9 kWh / kg ). Bruken av pellets gir et bedre liv og forrurenser mindre miljøet og naturen.