Prefabrikkerte hus

Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox

Vi produserer lav-energi, passive og standard prefabrikkerte hus, samt monteringsobjekter til alle formål, etter roh-bau systemet (grov konstruksjon, bygningsskall), men vi produserer også nøkkelferdige hus. Vi respekterer behov, ønsker og muligheter til fremtidige kunder.

Prefabrikkerte hus er betydelig billigere enn hus som bygges på stedet. Det faktum at husene produseres på fabrikken, og transporteres og monteres senere, reduserer kostnadene knyttet til bygning. Samtidig øker det arbeiderens effektivitet og reduserer byggetiden betydelig.

Marked

Vår bedrift utfører arbeid i EU, Sveits, Sørøst-Europa og Vest-Afrika. Land hvor vi er aktive og produserer prefabrikkerte hus: SveitsFrankrike, Tyskland, Østerrike, ItaliaSverigeNorge, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Slovenia, Kypros og Hellas.

Hvis dere er interresert i å besøke oss eller noen av våre objekter vi har bygget kan dere kontakte oss via e-mail eller på telefonnummer: +387 65 222-228.

Erfaring

Flere tiår med erfaring, den mest moderne teknologien og profesjonelt ansatte i produksjonen og monteringen garanterer høykvalitetsprodukter og fornøyde kunder.

Fortbyggende

Prefabrikkerte hus karakteriseres av rask byggning og enda raskere avkastning på innvesteringen. Monteringsstrukturen kan redusere byggetiden med 70%.

Avkastning

Elementene som produseres på fabrikken, transporten og monteringen på stedet, reduserer kostnadene og byggetiden drastisk, mens arbeidseffektiviteten øker.

Effizienz

Objekte werden unabhängig von Wetterbedingungen zusammengestellt, mit niedrigerer Arbeitsintensität, wodurch auch Materialbeschädigung vermieden wird.

Miljøvennlighet

Prefabrikkerte bygninger gir betydelig mindre avfall og krever mye mindre byggeplassareal i forhold til hus som bygges på stedet. 

Regulering av avfallet-mindre avfall

Når prefabrikkerte hus bygges har produsenten oversikt over materialet som skal brukes til å utføre jobben. Mens avfallet fra byggninger som bygges på stedet kan fylle flere store konteinere, gir et prefabrikkert hus mye mindre avfall.

Sikrere materialer

Prefabrikkerte hus bygges på fabrikken, hvor byggmaterialet bevares på fabrikken i et kontrolert miljø, noe som eliminerer faren for mugg, rust og solskader.

Fleksibilitet

Prefabrikkerte hus kan, om ønsket, lett utvides eller oppgraderes med ytterlige elementer.