Sertifikater Savox d.o.o. Milici

ISO – Savox har sertifisert Kvalitetssyringssystem ( ISO 9001:2008), og Miljøstyringssystem (ISO 14001:2004) som bekrefter det høye nivået av bevissthet når det gjelder økologi og produkt/tjenestekvaliteten.

CE – Bedriften er spesielt oppmerksom på forsknings- og utviklingsfunksjonene, og har som hovedmål å forbedre presentasjonen og de tekniske egenskapene av produktsortimentet, spesielt når det gjelder brannsikkerhet, akustikk, innbruddsdesign, mekaniske egenskaper, ulike klimaforhold og andre forhold som er nødvendige for oppnåelse av CE-merket.

Selskapet har en rekke nasjonale og internasjonale testrapporter og sertifikater som beviser utmerkede presentasjoner, sikkerhet og produktkvalitet. Overnevnte tekniske attester er utstedt av prestisjetunge institutter og akkriditerte laboratorier, innkludert: IFT Rosenheim, SGS, Euroinspekt drvokontrola, CSTB, Jugoinspekt og andre.

jugoinspekt rosenheim sgs                   euroinspekt