Prizemna kuća "S11"

Montažna kuća - Prizemna kuća ''S11''

Prizemna kuća S11
Ova prizemna kuća jednostavne osnove, je organizovana kao kuća sa dva povezana stana sa dva dnevna boravka, dve spavaće sobe i kupatila. Sa dvorišne strane je planirana funkcionalna natkrivena terasa. Ovaj oblik osnove može da se modifikuje prema potrebama kupca a ovaj tip organizacije može da bude idealan za dve manje porodice ili da se korisi kao dva apartmana.

Izgrađena u Hrvatskoj prema idejnom projektu investitora.

Pb = 115,39m² kuća Pn = 91,14m²

Osnova i prikaz: 
Montažna kuća - Osnova
Montažna kuća - Osnova_1
Fasada: 
Montažna kuća - Fasada
Montažna kuća - Fasada_2
Montažna kuća - Fasada_3
Montažna kuća - Fasada_4