Trenutni radovi na obdaništu "Alumina" - 04.09.2017.

05.09.2017

Trenutni radovi na obdaništu "Alumina" - Montažne kuće Savox d.o.o. Milići

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik

Montazne kuce Savox doo Milici - Obdaniste Zvornik