Trenutni radovi na obdaništu "Alumina" - 14.08.2017.

14.08.2017

Trenutni radovi na obdaništu "Alumina" - Montažne kuće Savox d.o.o. Milići

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina

Montažne kuće Savox d.o.o. Milići - Obdanište Alumina