Montažna kuća Evana, Švedska

Montažna kuća Evana rađena u Orebru, Švedska.

Prefabricerade hus Evana Svenska
Prefabricerade hus Evana Svenska
Prefabricerade hus Evana Svenska
Prefabricerade hus Evana Svenska
Prefabricerade hus Evana Svenska