Savox

Kompanija “Savox”, osnovana je 1989. godine, a osnovni proizvodni program je proizvodnja montažnih kuća i zgrada, drvo i drvo-aluminijum prozora i vrata i peleta. Koristeći naučna dostignuća i razvoj opreme u drvnoj industriji pomjeramo granice kvaliteta na najveće moguće standarde.

Proizvodi

U našim pogonima se stvaraju proizvodi među najkvalitetnijim u Evropi, što je rezultat višedecenijskog iskustva, najsavremenije tehnike i želje da se uvijek može bolje.

Iskustvo

Savox je kompanija sa višedecenijskim iskustvom i ekspertizom u dostizanju ekstremno visokih očekivanja kod naših klijenata širom Evrope.Dijapazon projekata koji se ubrajaju u impozantnoj referentnoj listi, varira od jednostavnih i kratkotrajnih do kompleksnih multidisciplinarnih višegodišnjih projekata.

Rad

Savox je u mogućnosti da realizuje svaku Vašu ideju i zamisao perfektnog prostora, od izrade idejnog rešenja, glavnih projekata enterijera i 3D vizuelizacija, uključujući koordinaciju, organizaciju i nadzor nad izvođenjem svih enterijerskih radova i opremanja, po sistemu ključ u ruke.

Etika

Nastojimo da poslujemo na načelima koji odražavaju etički kodeks, i  kolektivno kao firma i kao individue zaposlene u kompaniji.

Sertifikati

Kompanija je nosilac brojnih nacionalnih i internacionalnih izveštaja o ispitivanju i sertifikata koji dokazuju odlične performanse, sigurnost i kvalitet proizvodnog asortimana. Pomenuti tehnički atesti su izdati od strane prestižnih insituta i akreditovanih laboratorija, među kojima su: IFT Rosenheim, SGS, Euroinspekt drvokontrola, CSTB, Jugoinspekt i drugi.

ISO

Savox ima sertifikovan Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001: 2008) i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001: 2004), koji potvrđuju visok nivo svesti sa apekta kvaliteta proizvoda/pružene usluge i sa aspekta ekologije.

CE

Kompanija posebnu pažnju pridaje istaživačko-razvojnoj funkciji, sa glavnim ciljem unapređenja performansi i tehničkih karakteristika proizvodnog asortimana, naročito na polju protivpožarnosti, akustike, protivprovalnosti, mehaničkih karakteristika, različitih klimatskih uslova i drugih aspekata koji su zahtevani za sticanje CE oznake.

Kontaktirajte nas!