Flavia

Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Plan: 
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Fasad: 

Pb = 65,63m²