Prefabricerade hus

Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox
Montazne kuce Savox

Vi tillverkar lågenergihus, passivhus och standardiseradeprefabricerade hus, liksom prefabricerade objekt för olikaanvändningsändamål, enligt systemet roh-bau (byggnadsstomme), men också nyckelfärdiga hus, alltmed hänsyn till kundens behov, önskningar och möjligheter. 

Prefabricerade hus är betydligt billigare än tegel kontruktion. Faktum att de husen produceras inom fabriken, och sedan transporteras och monteras, minskar konstnaderna för bygge, ökar arbetares effektivitet och minskar byggtiden drastiskt.

Marknaden

Vår firma utför arbete inom följande områden: EU, Schweitz, Sydöstra Europa och Västafrika. Länderna i vilka vi är aktiva och arbetar med prefabricerade hus och byggnader är: Schweitz, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien, Sverige, Norge, Serbien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien,Slovenien, Cypern och Grekland.

I fall ni är intresserade och vill besöka oss eller våra objekt, var vänliga och kontakta oss via e-posteller ring oss på tel. +387 65 222-228.

Erfarenhet

Flera årtionden av erfarenhet, den mest moderna teknologin och utbildad personel i tillverkning och montagering av anläggning för olika ändåmål, garanterar kvalitet av våra produkter och nöjd av våra kunder.

Snabbt byggande

Prefabricerade hus karakteriseras av snabbare byggande och snabbare avkastning på investeringar. Prefabricerade konstruktioner kan minska byggtiden med 70%.

Räntabilitet

Element som produceras inom fabriken, deras transport och uppsättning på plats, minskar drastiskt konstnaderna och byggtiden och ökar arbetares effektivitet.

Effektivitet

Anläggningar monteras oavsett väderförhållande, med mindre arbetsintensitet och därmed undvikas skador på material.

Miljövänlig

Prefabricerat byggande ger betydligt mindre avfall och usurperar mindre byggnadsarea i jämförelse till byggnad objekt.

Avfall regulation - mindre avfall

När prefabricerade hus uppbyggas, har tillverkare register över mängd av material man behöver att utföra arbete. Medan avfall från tegel konstruktion kan ofta fylla några stora containrar, ger byggande av prefabricerade hus mindre avfall.

Säkrare material

Prefabricerade hus byggas i fabriker, där material förvaras inomhus i en kontrollerad miljö och på det sättet elimineras risken för mögel, rost och solskador.

Flexibilitet

Om önskas, kan prefabricerade anläggningar enkelt breddas och uppgraderas till mer element.