Prefabricerade hus i Stockholm, Sverige

Savox prefabricerade hus i Stockholm, Sverige

Montazne kuce Savox Svedska 1
Montazne kuce Savox Svedska 2
Montazne kuce Savox Svedska 3
Montazne kuce Savox Svedska 4
Montazne kuce Savox Svedska 5
Montazne kuce Savox Svedska 6