Savox

Företaget ”Savox” grundades 1989, och grundläggande tillverkningsprogram innefattar tillverkning av prefabricerade hus, trä- och trä-aluminiumfönster och dörr och pellets. Tack vare vetenskapliga framsteg som vi använder och utveckling av utrustning i träindustri tänjer vi på gränserna för kvalitet för att uppnå bästa standarderna.

Produkter

I våra drifter tillverkas produkter av högsta kvaliteten i Europa och det är resultat av flera årtionden av erfarenhet, den modernaste tekniken och önskan att alltid uppnå bättre.

Erfarenhet

Savox är företaget med flera årtionden av erfarehet och expertis för att motsvara höga förväntningarna hos våra klienter över Europa. Register av projekt i vår imponerande referenslista går från enkla och kortvariga projekt till komplexa, tvärvetenskapliga och fleråriga projekt.

Arbete

Savox har möjlighet att förverkliga alla era idéer och koncept av den perfekta platsen, från att utarbeta preliminär design, huvudprojekt som gäller interiör och 3D visualisering inklusive samordning, organisation och uppsikt över alla interiör arbete och utrustning, enligt nyckelfärdiga system.

Etik

Vi strävar efter att arbeta i enlighet med principer som avspeglar etisk kod, både kollektivt som företaget och som individer anställda i företaget.

Certifikat

Företaget är innehavare av stort antal nationella och internationella testrapporter och certifikat som bevisar utmärkta prestationer, säkerhet och kvalitet av produktsortiment. Ovannämnda tekniska attester utfärdades av prestigefyllda institut och ackrediterade laboratorier, inklusive: IFT Rosenheim, SGS, Euroinspekt drvokontrola, CSTB, Jugoinspekt och andra.

ISO

Savox har cerifierat Kvalitetsledningssystem (mot ISO 9001: 2008) och Miljöledningssystem (mot ISO 14001: 2004), som bekräftar hög medvetenhet om kvalitet av produkt/tillhandahållna tjänster och ekologi.

CE

Företaget ger särskilt uppmärksamhet till försknings- och utvecklingsfunktion, med huvudsakliga syftet att förbättra prestationer och tekniska egenskaper av produktionsortiment, särskilt när det gäller brandsäkerhet, akustik, inbrottssäkerhet, mekaniska egenskaper, olika klimatförhållande och andra aspekter som krävs för att få CE-märkning.

Kontakta oss!