Tillverkning

I våra drifter tillverkas produkter av högsta kvaliteten i Europa och det är resultat av flera årtionden av erfarenhet, den modernaste tekniken och önskan att alltid uppnå bättre.

Savox har möjlighet att förverkliga alla era idéer och koncept av den perfekta platsen, från att utarbeta preliminär design, huvudprojekt som gäller interiör och 3D visualisering inklusive samordning, organisation och uppsikt över alla interiör arbete och utrustning, enligt nyckelfärdiga system.

Savox är företaget med flera årtionden av erfarehet och expertis för att motsvara höga förväntningarna hos våra klienter över Europa. Register av projekt i vår imponerande referenslista går från enkla och kortvariga projekt till komplexa, tvärvetenskapliga och fleråriga projekt.

Vi strävar efter att arbeta i enlighet med principer som avspeglar etisk kod, både kollektivt som företaget och som individer anställda i företaget.

Prefabricerade hus

Prefabricerade hus

Vi tillverkar prefabricerade hus, samt som prefabricerade anläggningar för alla ändåmål, enligt byggnadsstomme (klimatskal), men också enligt systemet ”nyckelfärdigt”, med hänsyn till våra kunders behov, önska och möjligheter.

Mer detaljerat

Pellets

Pellets

Pellets tillverkas av kvalitet torra sågspan från lokala resurser och våra skogar och den tillverkas i Bosnien och Hercegovina. Att tillverka pellets på det sättet bidrar till konstant stabilitet av pris. När sågspan pressas, omvandlas det till biobränsle som ger en ren och effektiv värmeenergi vid förbränning.

Mer detaljerat

Snickeri

Snickeri

Vi tillverkar fönster och dörr som har stor förmåga att anpassa sig till kunden och hans anläggning, enligt de senaste relevanta EU-standarderna.

Mer detaljerat

Timmer

Timmer

Tack vare skogar av hög kvalitet och precisa svarvare uppnår vi hög kvalitet. På begäran och specifikationer från kunden är det möjligt att få särskilda skär dimensioner. Alla timmer skärs av 1kl. timmerstockar så att processen är bra kontrollerad och det finns ingen vivel eller fluga, som är mycket viktigt.

Mer detaljerat