Verona

Plan: 
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Fasad: 
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX

Duplex. Više od 4 sobe.