Vita

Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Montažne kuće SAVOX
Plan: 
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Osnova montažne kuće SAVOX
Fasad: 
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX
Fasada montažne kuće SAVOX

Pb = 49,32m²